Иерусалимский Клуб Политической Песни «Зимрат aАрец»

Главная

Новости

Авторы

Песни

«mp3»

Каталог

English

בעברית
Песни Ари Бен-Яма
Ари Бен-Ям
Препятствие к миру     מכשול לשלום
דף של שיר זה בעברית
ילדתי, בשמיים הביטי,
איך האופק מוליד עננים,
איך הבית בו פעם חייתי
שוב חוזר להיות אבנים,
איך בארץ חמדת אבותינו,
שאהבתי, אוהב עד מותי,
מדי יום מלבינים את פנינו,
את מכשול לשלום, ילדתי. (2X)

הסתכלי איך רבים על הכתר
מלכים עירומים למכביר,
שקר צף על כל גל של האתר,
פירמידות צופות על העיר,
השכחנו את זכר מצרים,
שקידשנו אלפיים שנה?
עד מתי נתחנן על ברכיים
שגם לנו מותר מדינה? (2X)

איך דמו לבלון שיש חור בו
הימין והשמאל כאחד,
החוקים הם קרדום לחפור בו
את קברו של הלא-משוחד,
המציאות משונה מכל סרט,
השלום הוא עלה תאנה,
עד מתי לטובת המסגרת
נתעלם מזיוף התמונה? (2X)

עד מתי נחפש חברינו
בין עובדי אל הנפט הגולמי?
מקומו של בר-דעת איננו
בתוך סדר חדש עולמי.
איך נשלים עם שכנינו אי-פעם
כשהרצח מביא ירושה?
ילדתי, את האור, את הטעם,
לחיי בעידן הבושה. (2X)

ילדתי, בזכות טוהר כפייך
את אימת האליטה כולה,
בגבעות נטועים שורשייך,
עתידו של דורך – גאולה,
הזורעים בזדון דמעותייך
תבואתם יקצרו בלי רינה,
והיו למשסה כל שאסייך
והאבן לראש הפינה. (2X)
2005

Главная

Новости

О нас

Авторы

Каталог

Песни о мире

На иврите

Песни

MP3

Диски

Друзья

Ссылки

История

Наши концерты

Игра

Поиск

Напишите нам

עברית

English
При цитировании обязательны ссылки на автора и сайт; в Интернете - линки.
Сайт адаптирован для Microsoft Internet Explorer / Firefox / Google Chrome.
© Лев Ари Судаков
2001-2014
Обратная связь
LJ / ЖЖ
Эта страница обновлена 26.7.2014