Иерусалимский Клуб Политической Песни «Зимрат aАрец»

Главная

Новости

Авторы

Песни

«mp3»

Каталог

English

בעברית
Песни Юрия Липмановича
Юрий Липманович
Аман о власти закона   המן על שלטון החוק
דף של שיר זה בעברית
כעת המדינה
ממש בסכנה
היא מתפרקת מול עינינו כמו קופסת קרטון.
כשלפקודה שלי לא מצייתים בכוונה
נהרסים היסידית של השלטון.

היכן שלטון החוק?
עושים ממנו צחוק!
יושב מולי חוצפן אחד ולא משתחוה.
עלה הפעם זעם ואני אלך רחוק
לשם מימוש כל מה שאצווה.

אני נטעתי עץ
שמישהו ייעץ
לתלות עליו כל מי שמנגח את כבודי
תודה על העצה,
ולקוחו נמצא, -
הוא בלעדי למרדכי היהודי

חוקי על האומה
יגן כמו חומה
חומה שאין בה חור ואין אפילו סדק.
יהיה כמו העץ ההוא בן חמישים אמה
בית המשפט שלי גבוה ולצדק.

ואם ירימו יד
אגדע אותה מיד.
ואם ירימו ראש גם את הראש אני אכרות.
בעצם את עצמי אני רואה בתור צייד
מול המוני מכשפות מכוערות.

מאין אנוכי
שואב את כל כוחי?
המן העץ הזה אשר ציוויתי לגדל?
אולי מעמלק אשר זכרו נצחי
ללא ספק אני בונה את המודל?

אני מלא חימה,
יוצא למלחמה.
ליהודים האלה לא אסלח ולא אשכח
על כל העם הזה אנחית מהלומה.
ואחסל אותם וחמתי תשכך.
03.2007

Главная

Новости

О нас

Авторы

Каталог

Песни о мире

На иврите

Песни

MP3

Диски

Друзья

Ссылки

История

Наши концерты

Игра

Поиск

Напишите нам

עברית

English
При цитировании обязательны ссылки на автора и сайт; в Интернете - линки.
Сайт адаптирован для Microsoft Internet Explorer / Firefox / Google Chrome.
© Лев Ари Судаков
2001-2014
Обратная связь
LJ / ЖЖ
Эта страница обновлена 26.7.2014